Toiminnan laatu alkaa ihmisestä

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioiden huomioiminen on olennainen osa kaikkien organisaatioiden toiminnan kehittämistä, tuottavuuden parantamista ja riskien hallintaa.

Olemme erikoistuneet toiminnan, palvelujen ja tuotteiden laadunhallintaan ja kehittämiseen. Asiakkaamme saavat käyttöönsä kattavan valikoiman kehittämistyökaluja, joiden avulla tarkennetaan laatutavoitteet, luodaan keinot niihin pääsemiseksi sekä sitoutetaan henkilöstö näkemykseen hyväksyttävästä laatutasosta.

Tarjoamme kattavia laatupalveluita aina laatujärjestelmien rakentamisesta säännölliseen koulutukseen ja laatupäällikkövuokraukseen – vai onko organisaatiollanne jokin erityinen toive? Kartoitetaan tarpeenne ja suunnitellaan siihen yhdessä oikea ratkaisu.

Laadun rakentaminen alkaa aina yrityksessä toimivista ihmisistä ja ajattelutavasta, kenttätyöntekijöistä korkeimpaan johtoon. Laadun merkityksen ymmärtäminen antaa yritykselle imagon ja kilpailuedun, jota yksikään markkinointikampanja ei voi luoda. Oikeat panostukset maksavat itsensä nopeasti takaisin; paitsi rahallisesti, niin myös parantuneena asiakastyytyväisyytenä ja eri sidosryhmien luottamuksena.

Todistettu asiakastyytyväisyytemme ja onnistuneet toimeksiantomme tuottavat hyvää taloudellista tulosta ja hyvinvointia asiakkaillemme. Rakennamme aina palvelukokonaisuutemme asiakkaan tarpeita ja tavoitteita vastaavaksi.

Toimintajärjestelmien käytännönläheisyys ja turhan dokumentaation välttäminen ovat meille kunnia-asioita. Econian taloushallinto- ja henkilöstövuokraustoiminnoilla on ollut ISO 9001 -sertifikaatti vuodesta 2006 lähtien.