Laadukas isännöintipalvelu perustuu lujaan asiantuntijuuteen

Räätälöimme isännöintipalvelun aina taloyhtiön tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Econian isännöintipalvelun laatu syntyy vahvasta teknisestä asiantuntemuksesta ja syvästä taloushallinnollisesta erityisosaamisesta.

Econian isännöintipalveluun sisältyvät kaikki Isännöintiliiton tehtävälistan mukaiset toimet, joilla huolehdimme taloyhtiön kestävistä päätöksistä ja taloushallinnosta, kiinteistön arvon säilyttämisestä sekä arjen sujuvuudesta.

Isännöintipalveluun kuuluvia osa-alueita:

• Hallinnolliset tehtävät, kuten hallitus-, yhtiö- ja asukaskokouksiin liittyvät valmistelut, kiinteistön sopimusasiat ja työntekijöiden työsuhdeasiat sekä verottajalle ja eläkevakuutuslaitokselle tehtävät ilmoitusvelvollisuudet

• Taloushallintoon liittyvät tehtävät, kuten talous-, vero- ja toimintasuunnittelu, talousarvion laadinta ja sen toteutumisen seuranta, kirjanpito ja tilinpäätös

• Teknisen ja toiminnallisen kunnon ylläpitämiseen liittyvät tehtävät, kuten ylläpidon laadullisen tavoitetason määrittäminen ja huoltokirjan laatiminen, kiinteistönhoitotehtävien järjestäminen, kunnossapidon suunnittelu ja seuranta, korjaus- ja perusparannushankkeet

Econia on Isännöintiliiton jäsen. Noudatamme isännöintipalveluita tuottaessamme Suomen Kiinteistöliiton suositusta ja Kiinteistöliiton tehtäväluettelon selvitysosassa mainittuja laadullisia periaatteita ja hyvää isännöintitapaa. Palvelujemme laadun takaa Bureau Veritaksen sertifioima ISO 9001:2008 -laatujärjestelmä.

Ota yhteyttä, niin kerromme miten taloyhtiösi toimisi entistä tehokkaammin!